პერმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (PSU) შვილობილი კომპანიები

5

პერმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019 წლის 20 მარტი

პერმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის ბაზაზე დაარსებული რამოდენიმე მცირე ინოვაციური საწარმო ფუნქციონირებს. მათი მიზანია პერმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო მეცნიერ-მკვლევართა ჯგუფის ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგების გაცნობა.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე:

http://www.psu.ru/universitetskaya-zhizn/biznes-inkubator/mozgovo-mipy-i-migi

Comments: no replies

Join in: leave your comment