პერმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდული სტარტაპები

6

პერმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019 წლის 20 მარტი

რამოდენიმე ახალგაზრდული სტარტაპის შექმნა და პილოტირება პერმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს ინკუბატორის ბაზაზე განხორციელდა. 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე:

http://www.psu.ru/universitetskaya-zhizn/biznes-inkubator/molodezhnye-startapy

Comments: no replies

Join in: leave your comment