იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

www.tesau.edu.ge

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თესაუ) ერთ-ერთი უძველესი საგანმანათლებლო ცენტრია. უნივერსიტეტში 5 ფაკულტეტი ფუნქციონირებს და სწავლა სამსაფეხურიანია: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა. ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე ისწავლება.

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან  უნივერსიტეტში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განახლების მიზნით და ყოველთვის მათ რეკომენდაციებს ითვალისწინებს. მრავალფეროვანია უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები, საზღვარგარეთის ქვეყნების უნივერსიტეტებთან დამყარებულია მჭიდრო ურთიერთობები: თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და აკადემიური პერსონალი მონაწილეობს გაცვლით პროგრამებში. უნივერსიტეტში წარმატებით ხორციელდება საერთაშორისო პროექტები. თესაუ-ს სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა პრაქტიკა სხვადასხვა ორგანიზაციაში გაიარონ,  რაც მომავალში მათი დასაქმების გარანტია.

თესაუ-ს  სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ჩართულია  პროექტ UNISON-ში:

Tamar Aslanishvili
თამარ ასლანიშვილი
(თესაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი)
პროექტის მენეჯერი, მკვლევარი-ტრენერი
ელ-ფოსტა:: ir.head@tesau.edu.ge
ტელ: +995 350271533
მობ: +995 558 571491

 

Irma Shioshvili
ირმა შიოშვილი
(თესაუ-ს რექტორი)
პროექტის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, მკვლევარი-ტრენერი
ელ-ფოსტა: rector@tesau.edu.ge
ტელ: +995 350273264
მობ: +995 599194422

 

 

Nino Kakhashvili
ნინო კახაშვილი
(თესაუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი)
პროექტის ტექნიკური და ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
ელ-ფოსტა: pr@tesau.edu.ge
ტელ: +995 350231100
მობ: +995 593343326

 

 

Mzia Maisuradze
მზია მაისურაძე
(თესაუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი)
პროექტის ადმინისტრაციული და ტექნიკური მხარდაჭერა
e-mail: mzia_maisa@yahoo.com
ტელ: +995 350272614
მობ: +995 599672172

 

Nana Rinkiashvili
ნანა რინკიაშვილი
(თესაუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის დეკანი)
მკვლევარი-ტრენერი
ელ-ფოსტა: rinkiashvili@gmail.com
ტელ: +995 350233671, mob: +995 577778585